Vytváříme prostor pro setkání s nadčasovým biblickým poselstvím v období Velikonoc.

Bible je aktuální text a takto ho chceme číst v současné situaci spolu s našimi sousedy a nově příchozími z Ukrajiny. Celonárodní čtení Bible 2022 se uskuteční ve velikonočním týdnu od 11. do 17. dubna a bude dvojjazyčné – v češtině a ukrajinštině.