O projektu

Vytváříme prostor pro setkání s nadčasovým biblickým poselstvím v období Velikonoc.

Celonárodní čtení Bible se uskutečnilo poprvé o Velikonocích v roce 2009. Cílem této iniciativy je připomenutí smyslu Velikonoc a upozornění na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Podnětem ke konání Celonárodního čtení Bible v roce 2009 bylo vydání Bible21 – nového překladu Bible do současné češtiny jednadvacátého století. Celonárodní čtení Bible na tento nejnovější překlad Písma upozorňuje, zároveň však zve zúčastněné, k četbě jakéhokoli překladu, který předčítajícím vyhovuje. 

Do Celonárodního čtení Bible se může zapojit každý – ať už se jedná o sbor nebo farnost, neformální skupinku věřících či ekumenickou spolupráci konkrétních církví v daném městě. Pojetí akce se meze nekladou. Čtení Bible se může uskutečnit ve veřejném prostoru, kdy se jednotliví čtenáři střídají a předčítají Boží slovo na náměstí. Doprovodným programem může být nějaké kulturní vystoupení. Nebo se čtení může uskutečnit v rámci kulturního programu kavárny, čajovny apod. Je také možné při této příležitosti uspořádat happening jako v minulých ročnících, kdy procházel centrem Prahy divadelní pašijový průvod v čele s Ježíšem nesoucím kříž.

Jednou z forem je také soukromé čtení skupiny přátel nebo členů sboru či farnosti třeba při společném brunchi na Bílou sobotu. Nejde o to vytvořit celodenní kulturní program nabitý citacemi z Písma, ale aby si čtenáři i posluchači (ať už záměrně příchozí, nebo náhodní kolemjdoucí) celý čas užili s radostí a potěšením. Aby se setkali lidé podobně naladění a prožili, že biblické poselství může oslovit každého z nás. 

Během koronavirové pandemie jsme projekt přesunuli on-line.