2022

A to Světlo svítí ve tmě
Світло світить у темряві

Milí přátelé,

Bible je aktuální text a takto ho chceme číst v současné situaci spolu s našimi sousedy a nově příchozími z Ukrajiny. Celonárodní čtení Bible 2022 se uskuteční ve velikonočním týdnu od 11. do 17. dubna a bude dvojjazyčné – v češtině a ukrajinštině. Tématem je nadějný a povzbuzující verš z Janova evangelia: 

A to Světlo svítí ve tmě І Світло світить у темряві

Lze si vybrat formát online a nahrávat videa na sociální sítě pod hashtagem #ctenibible2022 či se vrátit k uspořádání veřejného čtení Bible. Přizvěte však k němu i věřící z Ukrajiny.  Budeme se soustředit výhradně na texty z Janova evagelia a pomůckou může být ukrajinsko-české Evangelium podle Jana, které vychází v nakladatelství Biblion ve dvojjazyčné verzi a také s transliterací českého textu do ukrajinské cyrilice. Díky transliteraci, ale zejména při zaposlouchání se do čteného textu, nádherně vyniká podobnost obou jazyků. Sdílejme světlo povzbuzení a naděje z biblického poselství nejen v našem národě, ale hlavně s těmi, kteří ho v těchto dnech nejvíce potřebují.

Za Nadační fond Bible21
Kristýna Ptáčková