Celonárodní čtení Bible 2023: Čtěme příběh

Milí přátelé,

dovolte nám vás pozvat k účasti na dalším ročníku Celonárodního čtení Bible.

Patnáct

Ano, tento ročník je již patnáctým rokem Celonárodního čtení Bible. Čtení se koná pravidelně každé Velikonoce a stejně tomu bude i tento rok, konkrétně ve dnech 3.– 9. dubna 2023.

Bible21

První ročník této dnes už tradiční velikonoční akce se konal v roce 2009 a jeho cílem bylo upozornit českou veřejnost na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Podnětem ke konání Celonárodního čtení Bible bylo vydání Bible21. Tento moderní překlad Písma z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů do češtiny 21. století si velmi brzy získal pozornost a oblibu zejména mladší generace čtenářů a časti i těch, kdo dosud Bibli nečetli.

Boží slovo není v karanténě

V době pandemie Covid-19 jsme tuto iniciativu přesunuli do virtuálního prostoru. Na sociálních sítích jsme sdíleli příspěvky, ve kterých známé osobnosti četly své vybrané pasáže z Bible. Připojila se i řada dalších účastníků, kteří měli chuť namluvit na kameru svou oblíbenou pasáž z Bible. Boží slovo se tak díky moderním technologiím paradoxně dostalo k mnohem širšímu publiku než v předchozích ročnících.

A to světlo svítí ve tmě

V minulém roce jsme aktuálně reagovali na příchod válečných uprchlíků z napadené Ukrajiny. Čtení proto bylo dvojjazyčné a zaznívalo Evangelium podle Jana (ukrajinsky podle Ivana). Nakladatelství Biblion k tomuto účelu vydalo Evangelium podle Jana v ukrajinsko-české verzi, které je k dispozici za symbolickou 1 Kč za výtisk.

Pokračujeme

Forma a obsah čtení, to vše se muselo přizpůsobovat výzvám a aktuálnímu dění. Každý ročník byl nějak odlišný, originální, měl svoji osobitou chuť a některý i pachuť okolností. Někteří pořadatelé a čtenáři vydrželi celých patnáct let, někteří přicházeli a odcházeli, někteří tu byli jen na skok. Každý se ale stal dílkem, slovem, zvukem, výdechem, částí, které všechny dohromady tvoří Celonárodní čtení Bible.

Pojďte s námi číst dál. Zveme Vás, pokračujte. A zveme i Vás, kdo se teprve přidáte, pojďte číst a pojďte poslouchat.

Ne kapitoly, ne verše, ale příběh.

Proto vás i letos vyzýváme, čtěte! Vyberte si třeba jedno evangelium a přečtěte ho společně jako příběh. Nechte ho na sebe působit tak, jak bylo sepsáno, tedy jako jeden ucelený příběh. Forma čtení je pouze na Vás, na každém jednotlivci, organizaci, sboru, přátelích. Vyberte si místo, které vám vyhovuje, které zve k zastavení a naslouchání tomu největšímu příběhu všech dob. Sejděte se v oblíbené kavárně, v parku na dece s termoskou čaje, nebo třeba na zámeckých schodech. Zapalte svíčky, rozsviťte čelovky nebo si nechte posvítit sluncem. Čtěte na veřejnosti a nechte poslouchat (nebo i zapojit) náhodné kolemjdoucí, čtěte v obýváku se svými nejbližšími, čtěte online a propojujte se i s těmi, kteří jsou daleko. Můžete číst Bibli21, můžete sáhnout po novém vydání Nového zákona v tomto překladu, ale jistě můžete číst jakýkoli překlad a jakémkoli jazyce, který vám vyhovuje. Čtěte sami, čtěte ve dvou, ale klidně i v padesáti čtenářích, kdy každý přečte jen malý kousek příběhu. Čtěte společně, katolíci, evangelíci, pravoslavní… vždyť Slovo je to, co nás spojuje. A přizvěte i nevěřící a hledající přátele, protože evangelijní příběh je tu pro každého bez rozdílu. Chcete nechat čtení vyniknout samostatně, nebo společně s ním uspořádáte třeba pašijový průvod centrem vašeho města či obce? Je to jen na vás. Je jen jediné pravidlo společné pro všechny, a to: Čtěte příběh.

Závěrem bychom vás chtěli požádat, sdílejte s námi vaše zkušenosti, tipy a nápady, které bychom mohli zveřejnit na webových stránkách, případně na facebooku akce. Zrovna vaše zkušenost může být nápomocná někomu dalšímu, kdo s organizací ještě váhá.

Zároveň budeme rádi, když nám napíšete, s čím bychom mohli pomoci my vám.

Nuže, směle do toho.

Krásné jarní dny vám přeje
Tým Nadačního fondu Bible21