2021

Dávka Božího slova

Milí přátelé,

letošní 13. ročník a 2. online ročník Celonárodního čtení Bible byl plný neuvěřitelné energie! Děkujeme všem, kteří se zapojili – předčítajícím, kameramanům, editorům, grafikům, dobrovolníkům, sdílejícím i posluchačům. Díky vám jsme mohli zprostředkovat setkání s poselstvím Bible více než 30 tisícům lidí, kteří poslouchali celkově 330 hodin čtení Bible.

Oproti loňskému ročníku se výrazně zvýšil počet spontánních video příspěvků. Vedle námi oslovených lidí se desítky z vás se rozhodly natočit svůj oblíbený úryvek Bible a sdílet jej na sociálních sítích pod hashtagem #ctenibible2021. Máme obrovskou radost z vašeho nadšení pro společnou věc – právě vy jste životadárnou energií celého projektu.

Chceme taky jmenovitě poděkovat řadě osobností, které svými příspěvky výrazně napomohly šíření myšlenky projektu ve společnosti. Biblickému poselství letos propůjčili hlas kněz a pedagog Ladislav Heryán, adventistický kazatel Pavel Eder, nejmladší čtenáře reprezentovala Kája Rozkydalová, ze Slezska se připojil moderátor a hudebník Tomáš Samiec, Brno reprezentovala redaktorka Lucie Endlicherová, z politického prostředí přijali pozvání senátor Pavel Fischer a Miroslav Kalousek, z uměleckého světa se připojila slamerka Ellen Makumbirofa a pestrou řadu završili evangeličtí faráři a youtubeři Pastoral Brothers.

Letošní Celonárodní čtení Bible vyvrcholilo na Velký pátek. V den, kdy si připomínáme utrpení a ukřižování Ježíše Krista, jsme se rozhodli dát prostor truchlení a modlitbě za všechny zesnulé oběti pandemie. Sdíleli jsme ekumenickou modlitbu ze Staroměstského náměstí, kde zaznělo mj. biblické čtení z Žalmů.

Motto letošního ročníku znělo: ‚‚Dávka Božího slova.’’ Věříme, že Hospodin oslovuje nitro člověka otevřeného slyšet a sytí jej a naplňuje životní silou i v těžkých časech, jako je tento. Čtením Bible chceme přinášet tolik potřebnou dávku naděje, radosti a povzbuzení.

Děkujeme za vaši účast a přejeme pokoj do dalších dní.

Za tým Nadačního fondu Bible21
Jan Andrýsek